4Obo/27/2013

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
INKASA s.r.o, Bratislava

c/a

Poštová banka a.s, Bratislava

o vymoženie 5 000 000 eur s príslušenstvom