4Obo/26/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.06.2016 11:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Pepelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
GENERIX a. s., Bratislava
c/a
Centrálny depozitár cenných papierov SR,
a. s., BA

o zaplatenie 599 210,62 eur s príslušenstvom