4Obo/25/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2015 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
JUDr. Vladimír Nosko - SKP Pivovar Urpín BB, s. r. o., Slovenská Ľupča
c/a
GASTROFIT, s. r. o., Banská Bystrica
o neúčinnosť právneho úkonu