4Obo/25/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.10.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
Fond národného majetku SR, Bratislava
c/a
TG TRADE, a. s., Bratislava
o zaplatenie 2 657 505,34 eur s prísl.