4Obo/24/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.01.2017 11:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Mederová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Pepelová


Účastníci:
LABOTECH spol. s.r.o. Banka, zast. JUDr. Júliusom Jánošíkom, Bratislava

c/a

TATRA UNITED CORPORATION a.s., Bratislava, zast. Mgr. Tomášom Szabom, Bratislava

o zaplatenie 89.387,41,-Eur s prísl.