4Obo/24/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2015 11:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
JUDr. Vladimír Nosko - SKP Pivovar Urpín BB, s.r.o., Slovenská Ľupča
c/a
GASTROFIT, s.r.o., Banská Bystrica
o neúčinnosť právneho úkonu