4Obo/23/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.12.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
HRIADEĽ spol. s.r.o. Komárno
c/a
Mgr. Zvara - SKP Vodohospodárske stavby a.s. Nitra

o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty