4Obo/2/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.04.2016 10:20
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Vierka Pepelová,
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Bohuš Néma, Považská Bystrica
c/a
1/ Angela Jánska, Bratislava,
2/ A. S. Logistic, spol. s r. o., Bratislava
o vymoženie 7 399,49 eur s príslušenstvom