4Obo/20/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.02.2016 11:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
TAJANA, s.r.o.,Giraltovce
c/a
Ing. Miroslav Pelák-SKP SVOJPOMOC SD, Bardejov