4Obo/20/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.06.2015 14:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
JUDr. Pavel Lechman a spol., Giraltovce
c/a
JUDr. Straková - SKP Záhr., sadov., staveb. J-L-V, s. r. o., Prešov
o vylúčenie z konkurznej podstaty
zrušené vyhlasovanie rozhodnutia