4Obo/19/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2017 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava

c/a

Eva Plichtová – SKP úpadcu STAX, s.r.o., Vrútky


o určenie popretej pohľadávky