4Obo/18/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2015 11:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Alena Priecelová


Účastníci:
CAMEA car a.s., Prešov
c/a
JUDr. Jana Závodská – SKP GEOCONSULT a.s., Košice
o vylúčenie veci z konkurznej podstaty