4Obo/16/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2015 11:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová

Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
c/a
Trebišovský cukrovar, a.s., Trebišov a spol.
o zaplatenie 33 193,92 eur s príslušenstvom