4Obo/15/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.03.2017 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Mederová
Členovia senátu: JUDr.Priecelová
JUDr.Pepelová


Účastníci:
LAUGOFRUIT spol. s.r.o. ,,v likvidácii", Trenčín,
zast. Mgr. P. Miklóssy, advokátom, Vráble

c/a

PAVLA MICHELOVÁ – MICHALKA, Trenčín


o zaplatenie 5.462,25,-Eur s prísl.