4Obo/14/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.01.2016 11:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. gabriela Mederová


Účastníci:
Majetkový holding a. s., Bratislava
c/a
Štefan Drančák a spol.,