4Obo/14/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2015 11:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
JUDr. Vladimír Nosko SKP úpadcu Pivovar Urpín BB, s.r.o. Slovenská Ľupča
c/a
GASTROFIT, s.r.o., Banská Bystrica