4Obo/1/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.03.2017 11:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Mederová
JUDr. Pepelová


Účastníci:
Andrea Takáčová, zast. JUDr. J. Čarnogurským, Bratislava

c/a

JUDr. Anton Tichý, správca konkurznej podstaty úpadcu Stavebné bytové družstvo Viktória, Bratislava


o vylúčenie veci z konkurznej podstaty