4Obo/1/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.02.2016 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová,
JUDr. Alena Priecelová


Účastníci:
Peter Vittek, Bratislava a spol.
c/a
Slovenská kancelária poisťovateľov, Bratislava
o zaplatenie 755 106,22 eur s príslušenstvom
termín vyhlásenia rozhodnutia je zrušený