4Obo/10/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.04.2016 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová,
JUDr. Vierka Pepelová


Účastníci:
Slovenská konsolidačná a. s., Bratislava
c/a
Attila Hönyi, Levice
o vymoženie 18 596,78 eur s príslušenstvom