4Obo 94/11

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2012 13:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Ladislav Bihari
c/a
TECHNOFACE, a. s.