4Obo 65/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2013 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
I. Ing. Branislav Záujec, Nitra
II. Ing. Tomáš Lenčo, Nitra
III. Jaroslava Musilová, Nitra
c/a
Mgr. Peter Zvara, SKP úpadcu Vodohospodárske stavby, a. s., Nitra