4Obo 3/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2013 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
DAMAX Prešov, s. r. o., Strojnícka 20, Prešov
c/a
JUDr. Juraj Gavalčin, Platanová 5, Košice, SKP úpadcu Detes Trade, a. s., Zimná 97, Spišská Nová Ves