4Obo 21/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.08.2012 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
Ing.Bc.Roman Liščák - súdny exekútor
c/a
Mgr. Patassy - SKP Milada, s. r. o., Trnava