4Obo 17/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.07.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., Mliekarenská 10,Bratislava
c/a
Ľudmila Schwarczová, bytom Vyšné Hágy 13, Vysoké Tatry