4Obdo/60/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.11.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Dr. Pepelová
Členovia senátu: Dr. Priecelová
Dr. Mederová


Účastníci:
AT AGROCES s. r. o., Cestice

c/a

Arimex Bratislava s. r. o. Bratislava

o 17 655,86 eur