4Obdo/49/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.08.2015 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová, PhD.
JUDr. Alena Priecelová


Účastníci:
SLOVAKIA okolo sveta s. r. o. Trenčín
c/a
Mesto Trenčín
o 7 449,15 eur s príslušenstvom