4Obdo/45/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2016 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Pepelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
HOOCH a.s. Košice c/a

1/ Technické služby mesta Košice s.r.o., Košice
2/ Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Košice
3/ Mestské lesy Košice, Košice
4/ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Košice
5/ ELTODO OSVETLENIE s.r.o., Košice
6/ CASSOVIA BIC s.r.o., Košice

o zaplatenie 169.999,79 eur s príslušenstvom