4Obdo/40/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.08.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
STAVBYT Sereď s. r. o., Sereď

c/a

MOGET a. s., Bratislava

o zaplatenie 5076,74 eur s prísl.