4Obdo/38/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2015 11:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr.Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
ANDALEX II s. r. o. Dunajská Lužná
c/a
MATEP s. r. o. Bratislava
o zaplatenie 143 137,72 eur s príslušenstvom

zrušené vyhlasovanie rozhodnutia