4Obdo/33/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.02.2016 10:45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová

Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová,
JUDr. Vierka Pepelová


Účastníci:
GPW s. r. o., Bratislava
c/a
Druhá strategická a. s., Bratislava
o určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia