4Obdo/24/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Ing. Viera Zátrochová, Bratislava
c/a
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava