4Obdo/21/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
MONO, spol. s r.o., Bratislava
c/a
JUDr. Mašura - Agentúra STYLE Bratislava