4Obdo/18/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2015 11:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Ing. Ľudovít Mojžiš, Trenčín
c/a
Ing. Ján Luhový, Horné Kočovce
o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu