4Obdo 26/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.08.2012 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné
c/a
Slov.správc.a reštrukturaliz.,k.s., SKP KPD BUILD, spol. s r. o.