4M Obdo 9/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.01.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Alena Priecelová


Účastníci:
FF Servis, spol. s r.o., Praha, ČR
c/a
ABEL plus, spol. s r.o., Čadca