4Cdo 231/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.06.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Edita Bakošová
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Ľubor Šebo


Účastníci:
František Skýpala a spol.
c/a
Matica Slovenská