3 Tdo 73/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 01.06.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Peter Dubeň a spol., § 20, § 239 ods. 1 písm. a/, ods. 5 písm. a/ Tr. zák.