1Obo/22/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.04.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Ing. Tibor Bátory, SKP úpadcu VOMEX s. r. o. v konkurze, Brezno
c/a
JUDr. Miroslav Medveď, Medveďovo 1441,Čierny Balog
o zaplatenie sumy 68.102,46 eur s príslušenstvom