1 Tdo 43/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.04.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Želiazko Ivanov a spol.,pre §§ 20, 172 ods. 1 písm. c/, d/, ods. 2 písm. a/ Tr. zák.