4Sžnz/6/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 05.04.2016 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Oľga Beniačová
c/a
Hlavný banský úrad