1Obo/22/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 05.04.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Hullová
Členovia senátu: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.,
JUDr. Juraj Seman


Účastníci:
Ing. Tibor Bátory - SKP VOMEX, s. r. o. "v konkurze", Brezno
c/a
JUDr. Miroslav Medveď, Čierny Balog
o zaplatenie sumy 68 102,46 eur s príslušenstvom
zrušené pojednávanie