1Sža/1/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.03.2016 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Sabren Hashem Edan
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad Bratislava