3 To 7/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 02.03.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Milan Benč pre § 14 ods. 1, § 225 ods. 1, ods. 6 písm. a/ Tr. zák. a iné.