6 Tdo 79/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2016 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Juraj Karap, § 248 ods. 1 ods. 4 Tr. zák. č. 140/1961 v znení neskorších predpisov