4 To 3/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.02.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ingrid Gungalová, pre § 187 ods. 1,3 písm.b/ Tr.zák.