2Sž/1/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.01.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s.
c/a
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb