2016/005


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. za zdaňovacie obdobie 2015 a platné zmeny od roku 2016, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:56,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.01.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu