1SZa/25/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.12.2015 08:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Khawar ABBAS
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava