1 Tdo 52/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.01.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Peter Rudický pre § 252a ods. 1 písm. b/ Tr. zák.