1SZa/23/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.12.2015 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Abdul Alkadir ABDULAZIZ
c/a
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Žilina